gliniany:

[^kociokwik] Ptzebierzemy go za owce, żeby sie nie wyroznial
2018/10/06 02:50:06 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^kociokwik],