boni01:

[<usunięty>] Chyba platynowa, bo normalna to się należy po prostu za niezapięte pasy
2018/10/11 12:56:51 przez m.blabler, 0