rmikke:

[^boni01] [^rmikke] A na królów to braliśmy z połowy Europy, Francuz, Węgier, Szwedzi, Sasi...
2018/10/11 13:27:36 przez m.blabler, 0