sitc:

[^sitc] Na xuj mi to Northampton bylo?
2018/10/11 14:35:44 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^gliniany], [^porzeczek],