rmikke:

[^porzeczek] s/m\.//
2018/12/06 17:38:32 przez www, 0