janekr:

[^deli] -> [^sylvana]
2018/12/31 17:46:31 przez www, 0