robmar:

[^deli] [<usunięty>] to automat tworzy, clickbait
2019/01/08 20:11:29 przez m.blabler, 0 , 1

Reakcje: [^sylvana],