rmikke:

[^pagan] #PŁAKU^2
2019/01/10 23:12:16 przez www, 0