intelegent:

[^intelegent] [youtu.be]
2019/01/11 13:16:12 przez www, 0