boni01:

Angielskojęzyczne akronimy militarne to jednak jest często klasa sama w sobie, przecież tego nie da się ani wymówić ani zrozumieć przez tele/radio/szum. Sponsor: RECCEXREP.
2019/01/11 12:52:19 przez www, 0