gammon82:

[^biki] tak było
2019/01/11 14:30:48 przez www, 0