gammon82:

[^boni01] nawet czysto retoryczny
2018/11/05 10:00:27 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^westie],