gammon82:

#exitus
2018/11/07 06:50:04 przez www, 0