dees:

[^dees] (still, tylu kurew jeszcze nie słyszeli w tej okolicy)
2018/11/07 09:29:14 przez www, 0