rmikke:

[^finka] Linkę?
2018/11/08 21:54:12 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^finka],