boni01:

[^janekr] 2 x 100nF do kupy; 200 łatwo nie dostaniesz, IIRC nie ma w normalnych typoszeregach.
2018/11/30 21:06:03 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^janekr], [^janekr],