gliniany:

[^sithian] #płaku
2019/01/21 12:37:40 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^sithian],