boni01:

[^deli] U mnie działa.
2019/04/15 12:05:25 przez www, 0