deli:

[^deli] Przy czym mam na myśli krótki staż w naszej szkole, bo to nie są stażyści z groszowymi pensjami.
2019/04/15 13:55:41 przez www, 0