boni01:

[<usunięty>] #płaku
2019/07/10 20:39:20 przez www, 0