rmikke:

[<usunięty>] [^kulkacurly] - dopytało #zkokpitu
2019/07/11 14:19:57 przez www, 0