kouma:

[<usunięty>] U mnie nie. "Mamy jakieś problemy techniczne."
2019/07/11 21:18:07 przez www, 0