rmikke:

[<usunięty>] [^kociokwik] #zkokpitu tak jakby coś ssugerowało
2019/07/10 23:15:52 przez www, 0