rmikke:

[^robmar] U mnie od co najmniej roku papier osobno, puszki i plastik osobno, pojemniki są oznaczone nalepkami, nie kolorami, a instrukcj wyglądaa tak jak ta [^aniasam]
2019/07/11 23:26:31 przez www, 0