janekr:

Koledzy od javy pomóżcie - potrzebuję tablicy (listy, cokolwiek) par zawierających element typu wyliczeniowego i string. Jak to zrobić *zgrabnie*, przy założeniu, że inicjalizacja jest statyczna?
2019/05/15 09:42:09 przez www, 0 , 3

Reakcje: [^rmikke], [^ochdowuja], [^janekr],