biki:

[<usunięty>] #wstydliwewyznania kawałek papieru toaletowego(nieużywanego!) - to chyba LN ?
2019/05/16 12:17:09 przez www, 0