lafemmejuriste:

#gifinfo Decyzją z dnia 5.06.2019 r. z obrotu na terenie całego kraju wycofano Remurel (Glatirameri acetas), 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, seria 1802222G, podmiot odpwiedzialny Alvogen IPCo S.ar.I. z powodu zanieczyszczenia.
2019/06/06 14:14:25 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^lafemmejuriste],