dees:

[^gammon82] na hamowanie ma wpływ, a hamowanie to tarcie?
2019/06/12 09:38:01 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gammon82],