dees:

[^gammon82] nic nie rozumiem, z trzeciego prawa wynika, że droga hamowania nie zależy od prędkości?? ratunku? ^kocimokiem?
2019/06/12 09:42:10 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gammon82],