dees:

[^rmikke] #płaku
2019/06/12 13:05:23 przez www, 0