sirocco:

[<usunięty>] Kramer jest sympatyczny. Nadal to polski Kościół, ale ta najlepsza warstwa.
2019/06/20 14:41:15 przez www, 0