sirocco:

[^verudandi] Pokazuje podobieństwa kawałków małych - po parę słów oraz podobieństwa kawałków dużych - po dwadzieścia parę słów. Te drugie są crucial.
2019/06/21 14:40:50 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^awne],