wasaty:

Ups, w budynku konferencji siadł prąd. Ja sobie z regexpami poradziłem używając pisaka i tablicy, ale pani z prezentacją softu ma problem.
2012/04/21 13:37:12 przez api, 0