deli:

#wyraz, robotnicy przy malowaniu źle podłączyli kabel sieciowy do rozdzielacza. Cena za 5 roboty - 50zł. Technik zażartował, że mamy obciążyć malarzy kosztami.
2012/04/27 17:21:12, 0