wasaty:

//blabler.pl/s/im-123274868 Przecież przysyłają razem z programem?
2010/07/27 16:41:41, 0