wasaty:

Jak zachować spójność tłumaczenia instrukcji, gdy co drugi termin UI tłumaczony jest na dwa sposoby?
2009/09/02 14:27:51, 0