wasaty:

//blabler.pl/s/im-15965016 Jak śmiesz porównywać Amerykańską Tragedię z czymś mało istotnym po drugiej stronie oceanu?
2009/09/08 08:13:08, 0