pmlynarczyk:

Dzisiaj w #korpo wielkie zmiany, nowy system tutaj mamy... Bardzo mozolnie go uruchamiamy
2009/09/09 12:43:49, 0