meak:

Dzisiejsza droga do pracy na #rower ku wiodła przez Niemcy :D Około 60 km :)
2008/04/22 11:08:34, 0