wasaty:

//blabler.pl/s/im-161224345 Oczywiście, najlepiej w nic.
2010/09/14 20:38:15, 0