wasaty:

//blabler.pl/s/im-162402541 Jak można *nie* lubić?
2010/09/16 13:13:56, 0