wasaty:

//blabler.pl/s/im-162705528 Powidła z grzybów? Bez sensu.
2010/09/16 20:37:50, 0