ktancula:

[t.co] Nie rozumiem ludzi, którzy każą mi wybierać: jesteś dziennikarką czy aktywistką? Dobry dziennikarz to działac...
2013/05/04 20:56:08 przez api, 0