janekr:

Zewsząd atakują reklamy firmy na W., która pożycza pieniądze na 84 miliony % rocznie. Prezesów żywcem obedrzeć ze skóry, a ból uśmierzać perhydrolem (80%).
2013/05/29 08:37:29 przez www, 0