gammon82:

//blabler.pl/s/im-1689681519 aha, ale to nie ja wymyśliłem, to poeci zbiorowi sobie wymyślili pseudonim
2013/06/30 20:53:28, 0