gammon82:

//blabler.pl/s/im-1689681709 to tylko sztywno-zgrzytające
2013/06/30 20:54:29, 0