gammon82:

//blabler.pl/s/im-1690283045 mnie chodzi o prymitywny czip, który mi poprawi obliczenia, może być od weta
2013/07/28 18:04:04 przez www, 0