wasaty:

//blabler.pl/s/im-171002738 Owszem, poniedziałek. Dzień zaczął się od wymuszonego fashowania telefonu.
2010/09/27 09:19:07, 0