wasaty:

//blabler.pl/s/im-17642436 Sugerowałbym zmienić samochód. Na taki z dobrym hamulcem.
2009/10/12 18:07:48, 0