wasaty:

//blabler.pl/s/im-17698663 Oczywiście. Pod warunkiem, że to żeńska szkoła z internatem :->
2009/10/13 18:05:08, 0